Ekonomické ukazatele

  • Základní kapitál společnosti k 31.12.2021 (v tis.Kč) - 40.200
  • Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2021 (v tis.Kč) -  197.354
  • Obchodní obrat společnosti (v tis.Kč) -       147.312 
  • Hospodářský výsledek po zdanění (v tis.Kč) -           555
  • Ø počet zaměstnanců -                 94        
  • Aktiva, Pasiva (v tis.Kč) -              213.461