Ekonomické ukazatele

  • Základní kapitál společnosti k 31.12.2020 (v tis.Kč) - 40.200
  • Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2020 (v tis.Kč) -  196.799
  • Obchodní obrat společnosti (v tis.Kč) -       141.289 
  • Hospodářský výsledek po zdanění (v tis.Kč) -        1.338
  • Ø počet zaměstnanců -                 96        
  • Aktiva, Pasiva (v tis.Kč) -              210.437